Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ άρθρα του Νομοσχεδίου για τα Ζώα Συντροφιάς - τι πρέπει ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΜΕΣΑ!


Όσο το διαβάζουμε, τόσο περισσότερο διαπιστώνουμε πως το νέο Νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο! Είναι τόσα τα κακά του σημεία που θα πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ!

Αν δεν αποσυρθεί, το λιγότερο που απαιτεί η φιλοζωική κοινότητα, είναι να γίνουν αλλαγές στα πιο καίρια σημεία του.

Παρακάτω θα βρείτε τα χειρότερα άρθρα του Σ/Ν (με μαύρο χρώμα) και τις αλλαγές που ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να γίνουν (με πράσινο χρώμα)!

Κάτω από κάθε άρθρο θα βρείτε το λινκ του στη Διαβούλευση. Μπείτε και σχολιάστε!

*****************


Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7916

 • "2 (β) Τη συνεργασία (των Δήμων) με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα"

Η παρ. 2 (β) να γίνει «2 (β) ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνεργασία με ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ φιλοζωικά…». Αν ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με ΟΛΕΣ τις νόμιμες φιλοζωικές οργανώσεις (πράγμα που ισχύει ως τώρα), τότε θα επιλέξει αυτές που "πάνε με τα νερά του", δεν τον πιέζουν να εφαρμόσει το Νόμο, καλύπτουν τα κακώς κείμενα και συχνά δέχονται "ανταλλάγματα".

 • "5 (γ) Τον έλεγχο σε τακτική βάση, καθώς και μετά από υποβολή καταγγελιών, των καταφυγίων στα οποία διαμένουν ζώα συντροφιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας και οι λοιποί όροι που τίθενται από τη νομοθεσία."

Η αρμοδιότητα της παρ. 5 (γ) να πάει ΣΤΗΝ 5ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η οποία θα πρέπει να αναφέρεται/συνεργάζεται καθημερινά απευθείας με το Υπουργείο. Δήμοι και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.


Άρθρο 7 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των δήμων

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7912

 • "1. Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση και (ε) την υιοθεσία τους."

Να προστεθεί στο τέλος της παρ.1: «ή ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ». Διαφορετικά τα ζώα θα μένουν ΜΟΝΙΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ έγκλειστα σε κυνοκομεία!

 • "2. Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα…"

Στην παρ.2, η φράση «δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου» να αντικατασταθεί με «ΟΦΕΙΛΕΙ». Διαφορετικά συνεχίζεται η ομηρία των φιλοζωικών από τους Δήμους. Στις περισσότερες περιπτώσεις το “δύναται” μεταφράζεται ως “αν θέλω” με αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμοι να αρνούνται τη συνεργασία.

 • "3.Κάθε δήμος υποχρεούται να διαθέτει, είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους είτε ως μέλος συνδέσμου δήμων, τουλάχιστον ένα (1) καταφύγιο. Ο δήμος δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του, να συμβάλλεται με νομίμως αδειοδοτημένα καταφύγια. Η υποχρέωση της παρούσας δεν υφίσταται για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων."

Η λέξη «καταφύγιο» στην α’ πρόταση της παρ.3 να αντικατασταθεί με τη φράση «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». Τα είδαμε τα Δημοτικά καταφύγια τόσα χρόνια, κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα και χρησιμεύουν στους Δήμους μόνο για να εξαφανίζουν ζώα. Να μην εξαιρούνται οι Δήμοι με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.

 • "5. (βαγ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία."

Να προστεθεί στο τέλος της παρ. 5: «ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Της 5ΜΕΛΟΥΣ».Ουδεμία ευθανασία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της 5μελούς και θα πρέπει να καταγραφούν ρητά οι κτηνιατρικοί λόγοι που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για αυθαίρετες ευθανασίες.

 • "8. Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς… Στην Επιτροπή μετέχουν: (α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και δραστηριοποιούνται στον δήμο."

Παρ. 8: Οι 5μελείς θα πρέπει να απεμπλακούν από τους Δήμους. Η 5μελής θα πρέπει να συγκροτείται από το Υπουργείο ή την Περιφέρεια. Οι 2 εκπρόσωποι των φιλοζωικών σωματείων θα πρέπει να ορίζονται από το σύνολο των φιλοζωικών σωματείων της κάθε Περιφέρειας, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΥΠΕΣ, με μεταξύ τους ψηφοφορία.


Άρθρο 21 Ποινικές κυρώσεις &

Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7898 http://www.opengov.gr/ypes/?p=7897

Να θεσπιστούν σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του Δημάρχου και του οριζόμενου από τον οικείο Δήμο υπαλλήλου ή αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου, υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς, που παραλείπει ή αμελεί τα καθήκοντά του για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ή τα εκτελεί κατά τρόπο αντίθετο από αυτόν που υπαγορεύει ο Νόμος.


ΆΡΘΡΟ 23 Καταφύγια

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7896

 • "5. Τα μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούν ζώα που φιλοξενούνται σε αυτά στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν."

Παρ. 5: Να διαγραφεί όλο το 5, δεν έχει καμία λογική.

 

Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

http://www.opengov.gr/ypes/?p=7880

 • "3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 33, δύνανται να μετατεθούν οι ημερομηνίες εκκίνησης της υποχρέωσης στείρωσης και της έναρξης επιβολής του οικείου προστίμου που προβλέπονται στο άρθρο 5, να καθορίζονται εξαιρέσεις από τα παραπάνω ανάλογα με τον δήμο κατοικίας του ιδιοκτήτη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου, όπως ενδεικτικά για σκύλους εργασίας ή ζώα που διαθέτουν γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές) καθώς και να τίθενται όροι και περιορισμοί για την ενδεχόμενη αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων και γατών. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση στείρωσης για ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που αποδεδειγμένα εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος, καθώς και ο τρόπος πιστοποίησης των εν λόγω ιδιοκτητών."

ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΟΛΗ Η ΠΑΡ. 3 (ΤΡΙΑ). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κανένα λόγο ποιμενικών και κυνηγετικών σκύλων. Ούτε βέβαια σε ιδιοκτήτες ζώων «που αποδεδειγμένα (!!!) εκτρέφουν σκύλους ή γάτες χωρίς να αποβλέπουν στο κέρδος» διότι απλά δεν δηλώνουν το κέρδος τους. Όποιος θέλει να εκτρέφει ζώα, θα πρέπει να γίνει επαγγελματίας εκτροφέας, να πάρει τις σχετικές άδειες και να ελέγχεται για τα οικονομικά της δραστηριότητάς του αλλά και, σε τακτική βάση, για τις εγκαταστάσεις/συνθήκες διαβίωσης των ζώων του.


*****************

Για ακόμη περισσότερα κακώς κείμενα του Σ/Ν σας παραπέμπουμε στις προτάσεις των φιλοζωικών Ομοσπονδιών


Σάββατο, 1 Μαΐου 2021

Ποιοι δεν θέλουν την υποχρεωτική στείρωση των οικόσιτων ζώων και ποια είναι τελικά τα κίνητρά τους?

 Βλέπουμε τελευταία μία έντονη αντίδραση στα social media σχετικά με την υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς. Η αντίδραση προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με την φιλοζωία. Αν ψάξετε λίγο τα προφίλ των «διαμαρτυρόμενων» θα διαπιστώσετε πως είναι:

 • -          Κυνηγοί
 • -          Τσομπάνηδες
 • -          Παράνομοι Εκτροφείς

Παρατηρείτε κάτι? ΟΛΟΙ αυτοί χρησιμοποιούν τα ζώα για ΚΕΡΔΟΣ και μάλιστα ΑΔΗΛΩΤΟ/ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ/ΜΑΥΡΟ, δηλαδή ΣΕ ΒΑΡΟΣ των υπόλοιπων, νομίμως φορολογούμενων, πολιτών.

Στον αντίποδα, αυτοί που υπερασπίζονται την υποχρεωτική στείρωση είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι φιλόζωοι εθελοντές. Ψάξτε λίγο και τα δικά τους προφίλ. Όσο περισσότερο ένας εθελοντής ασχολείται με τα ζώα (θα δείτε στο προφίλ του σχεδόν αποκλειστικά ποστ με θέματα των ζώων, αδεσποτάκια που ψάχνουν σπίτι, τραυματισμένα κλπ), τόσο πιο φανατικά και ξεκάθαρα ζητά να εφαρμοστεί η υποχρεωτική στείρωση σε ΟΛΑ τα οικόσιτα (σκύλους – γάτες, ιδιόκτητα – αδέσποτα). Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ τη ζωή τους, τα χρήματά τους, τον χρόνο τους στο να βοηθήσουν όσο περισσότερα ζώα μπορέσουν. Τα οποία δυστυχώς είναι ατέλειωτα. Γιατί η πρώτη κατηγορία (όσοι κερδοσκοπούν σε βάρος των ζώων) φροντίζουν να «τροφοδοτούν» ασταμάτητα δρόμους, κάδους σκουπιδιών, κυνοκομεία, με ορδές μωρών από ανεπιθύμητες γέννες. «Δεν είχαμε ζήτηση για Golden Retriever αυτόν το μήνα, σιγά μωρέ, θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια/ θα τα αμολήσουμε στους δρόμους»…

Τα σαθρά επιχειρήματα των αρνητών της στείρωσης

-          «Θα εξαφανιστούν οι φυλές (καθαρόαιμα)». ΛΑΘΟΣ!!!

Η διατήρηση μίας φυλής (ράτσας) ποτέ δεν αφέθηκε στους παράνομους εκτροφείς – αντίθετα, οι παράνομοι ή «ερασιτέχνες» εκτροφείς είναι αυτοί που «σπάνε» μία ράτσα ακριβώς γιατί η διατήρησή της δεν είναι ο πρωταρχικός τους στόχος. Ο στόχος τους (και το ενδιαφέρον τους) είναι απλά το ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τους ΚΕΡΔΟΣ. Σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει σοβαρή διατήρηση φυλών, αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από επαγγελματίες εκτροφείς, με άδειες, αυστηρούς ελέγχους και μεγάλα έξοδα σε κτηνιάτρους, φροντιστές, εγκαταστάσεις και φόρους. Θα τους ξεχωρίσετε πανεύκολα γιατί για να σας δώσουν ένα κουτάβι θα σας ζητήσουν 5.000 ευρώ (όχι 100), θα σας περάσουν από 40 κύματα (σαν να υιοθετούσατε ανθρώπινο παιδάκι) και θα είστε σε λίστα αναμονής (όχι αγγελίες τύπου «γεννήθηκαν και σας περιμένουν»).

Για να μην μιλήσουμε πόσο προσομοιάζει η «διατήρηση φυλής» με τον αγώνα ζωής του αξέχαστου (δυστυχώς) Αδόλφου Χίτλερ…

 

-          «Θέλω να στειρώσω το ζώο μου όποτε θέλω εγώ, όχι όποτε μου το επιβάλλουν». ΛΑΘΟΣ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟ!!!

Για ποιον λόγο δεν θα ήθελε κάποιος να στειρώσει το ζώο του στην ηλικία του 1 έτους, αλλά θα ήθελε όταν το ζώο του γίνει 3 ετών??? Άλλωστε, όλοι οι κτηνίατροι θα σας πουν πως η στείρωση αμέσως μετά την πλήρη ανάπτυξη του κουταβιού/γατιού έχει πάμπολλα οφέλη στην υγεία του! Κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την δικαιολογία…

Επιπλέον, ένας νόμος δεν γίνεται για σας προσωπικά τους λάτρεις των ζώων ΤΟΥΣ αλλά για όλους τους ιδιοκτήτες ζώων και κυρίως αυτούς που δεν θέλουν να στειρώσουν γιατί χρησιμοποιούν τα ζώα τους σαν εργαλεία μιας χρήσης... Προσέξτε τη φράση «λάτρεις των ζώων ΤΟΥΣ» - γιατί πραγματικά δεν είναι φιλόζωοι (που αγαπάνε τα ζώα δηλαδή) αλλά φίλοι-του-δικού-ΤΟΥΣ-κανίς-και-ΜΟΝΟ! Εάν επιτραπεί σε σας να στειρώσετε το ζώο ΣΑΣ όποτε θέλετε θα επιτραπεί και στον κτηνοτρόφο και στον κυνηγό.

 

-          «Ας μην είναι παράνομο το να μην στειρώνεις το ζώο σου, ας γίνουν περισσότεροι έλεγχοι στο ποιος δίνει κουτάβια/γατάκια, που και πως». ΛΑΘΟΣ – ΖΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!

Γιατί σε αυτόν τον πλανήτη και ειδικά σε αυτήν τη χώρα, οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί εδώ κυριαρχεί το λάδωμα και η αισχροκέρδεια. Γιατί θα το σκεφτείς τρίδιπλα να ζευγαρώσεις το ζώο σου ΜΟΝΟ αν υπάρχει περίπτωση να πληρώσεις πρόστιμο πολλαπλάσιο από το μαύρο κέρδος σου. Γιατί ο νόμος για τον έλεγχο κουταβιών/γατιών υπάρχει ήδη χρόνια τώρα αλλά ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΕ. Γιατί εδώ τα «παραθυράκια» του νόμου γίνονται κανόνας και η παρανομία/ασυδοσία θεωρείται μαγκιά…


Συμπεράσματα:

 • -          Η στείρωση ΟΛΩΝ των ζώων συντροφιάς πρέπει ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ τουλάχιστον σε βάθος 10ετίας, με τεράστια πρόστιμα στους παραβάτες και με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους για κάθε καταγγελία που φτάνει στα ΑΤ.
 • -          Δεν πρέπει να επιτραπεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑ για τα ιδιόκτητα ζώα. Μία και μόνο γέννα σημαίνει  ως 12 κουτάβια ή ως 7 γατάκια – δηλαδή πάλι θα έχουμε ταχύτατο πολλαπλασιασμό των ζώων, σε ένα περιβάλλον όπου ήδη η «προσφορά» είναι τραγικά μεγαλύτερη από την «ζήτηση».
 • -          Η Πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να ακούσει τους φιλόζωους εθελοντές και τις οργανώσεις τους. Όχι τους κερδοσκόπους. Όχι τις οργανώσεις – φαντάσματα. Αλλά τους πραγματικούς εθελοντές που θα προτιμήσουν να πάνε να πιάσουν μία γάτα που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο (και θα πληρώσουν τον κτηνίατρο με ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ χρήματα) παρά να παρευρεθούν σε μία σύσκεψη – για – τα – μάτια – του – κόσμου στο Υπουργείο. Τις οργανώσεις που πραγματικά αγωνίζονται καθημερινά για τα ζώα στο δρόμο, όχι αυτές που ξημεροβραδιάζονται στο Υπουργείο προκειμένου να πείσουν πως είναι σοβαρές αλλά δεν ξέρουν πώς είναι η γατοπαγίδα ή «γλύφουν» ασταμάτητα τους κυβερνώντες, κατηγορώντας τους εθελοντές για παράνομες υιοθεσίες στο εξωτερικό και άλλα ψεκασμένα…

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

Τι σημαίνει το Κομμένο Αυτάκι?


 

Γίνε κι εσύ η Ειρήνη για την γατοαποικία σου!

 Η Ειρήνη ζήτησε την βοήθεια μας για να στειρώσει τις γάτες της αποικίας που φροντίζει. Η Ειρήνη είχε ήδη στειρώσει όσες γάτες ήταν φιλικές και μπορούσε να τις πιάσει μόνη της. Η Ειρήνη ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες που της έδωσαν οι εθελοντές πριν και μετά το πιάσιμο. Στην αποικία της Ειρήνης πιάστηκαν οι τελευταίες 10 αστείρωτες γάτες. Το κόστος των στειρώσεων το κάλυψε η ίδια η Ειρήνη, όπως φρόντισε και για την μεταφορά των ζώων στο κτηνιατρείο. Η Ειρήνη είναι πολύ χαρούμενη γιατί ένιωσε όπως μας είπε ότι δεν είναι μόνη της σε όλο αυτό. Εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί και εμείς νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο δύσκολο εγχείρημα των στειρώσεων.

Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ για την Ειρήνη και για την κάθε Ειρήνη που θα ζητήσει την βοήθεια μας, θα ακολουθήσει τις οδηγίες μας και θα συμμετάσχει στην προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορεί. Την τοποθεσία της αποικίας της Ειρήνης δεν θα την αποκαλύψουμε γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που θα θελήσουν να ξεφορτωθούν εκεί το αστείρωτο ζώο που "φροντίζουν".Ο Tyson, πριν και μετά!

 Τον Tyson τον βρήκαμε μισοπεθαμένο στο Καπάνι. Οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα του και κανείς δεν έδινε σημασία στο μικρό τσακισμένο γατάκι που αργοπέθαινε δίπλα τους από την πείνα και την κακουχία. Μέχρι που τον είδε ο εθελοντής μας και έπαψε να είναι αόρατο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο κτηνιατρείο όπου πάλεψε για την ζωή του και τα κατάφερε. Αλλά το ταξίδι του δεν είχε τελειώσει. Χρειάστηκε να μείνει 9 μήνες σε φιλοξενία μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος του. Και βρέθηκε!!!

Σήμερα ο Tyson γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια στο παντοτινό του σπίτι με την οικογένεια του!!!
Ο Tyson κέρδισε την ευκαιρία να ζήσει γιατί κάποιοι νοιάστηκαν.
Ο διασώστης που δεν τον προσπέρασε.
Ο φιλοξενητής που τον βοήθησε να χαλαρώσει και τον φρόντισε για όσο χρειαζόταν μέχρι να βρεθεί η οικογένεια του.
Ο υπεύθυνος υιοθεσίας που έκανε τα πάντα για να βρεθεί η κατάλληλη οικογένεια.
Ο συνοδός που τον βοήθησε να φτάσει στο σπίτι του.
Και τέλος η υπέροχη οικογένεια που τον είδε και τον ερωτεύτηκε και έκανε τα πάντα για να ταξιδέψει αυτό το μικρό πλάσματακι κοντά τους.

Ευχόμαστε σε κάθε γατάκι εκεί έξω να έχει την τύχη του μικρού μας Tyson

♥️♥️♥️

Διάσωση μανούλας με μωρά, Θεσσαλονίκη

 

Η έρμη η μάνα γέννησε στο καλύτερο μέρος που βρήκε για να προστατέψει τα μωρά της: 
τον προφυλακτήρα ενός αυτοκινήτου. Προσπαθώ να φανταστώ την αγωνία της. Σε μία 
πόλη όπου όλα έχουν καλυφθεί από τσιμέντο, τα αυτοκίνητα τρέχουν σαν τρελά και οι 
άνθρωποι την διώχνουν, μία γατούλα δεν έχει και πολλές επιλογές για να κρύψει τα μωρά 
της. Για καλή της τύχη, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου είναι άνθρωπος με ευαισθησίες, 
δεν μετακίνησε το όχημά του και έψαξε για λύση. Εθελόντριά μας πήγε στο σημείο, 
έπιασε την μάνα και έβγαλε τα μωρά από τη μηχανή. Όλα καλά για την συγκεκριμένη 
γατούλα, μόλις απογαλακτιστούν τα 4 μωρά της θα στειρωθεί και θα επιστρέψει στη 
γειτονιά της.

Σκεφθείτε όμως, πόσες μανούλες δίνουν και χάνουν καθημερινά τον άνισο αγώνα να 
μεγαλώσουν τα μωρά τους? Πόση αγωνία, απελπισία και πόνο νιώθουν όταν δεν τα 
καταφέρνουν και βλέπουν τα μικράτους να πεθαίνουν το ένα πίσω από το άλλο? Τι θα 
γινόταν αν ο κύριος απλά έβαζε μπρος το αυτοκίνητο και έφευγε?

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ! Σε έγκυα, σε ετοιμόγεννα, σε θηλυκά και 
αρσενικά! Κι αν κάποια στιγμή λιποψυχήσετε, φέρτε στο μυαλό σας αυτή την εικόνα: ένα 
αυτοκίνητο ξεκινά, η μανούλα προλαβαίνει να πηδήξει στο έδαφος, παρακολουθεί με 
απόγνωση τα μωρά της να απομακρύνονται. Λίγο πιο πέρα, τα μωρά πέφτουν ένα ένα από 
τη μηχανή και γίνονται κιμάς από άλλα διερχόμενα οχήματα...

Δείτε τη μανούλα με τα μωρά εδώ